Referencia

A 2008-as évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • Esztergom, ALDI áruház - körforgalmú csomópont kialakítása
 • Kecskéd Község - belterületi járdák felújítása, buszmegálló és parkolók építése
 • Kisbér, belterületi utcák felújítása
 • Baj Község, Paulini utca felújítása
 • Leányvár, Kálvária domb I. számú út építése
 • Tatabánya, Szanatórium út - MC Donald's étterem útcsatlakozások kiépítése, parkolók építése
 • Üröm, Mészégető utca útépítési munkái
 • Esztergom, belterületi utcák felújítása
 • Kocs, Kis utca felújítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munka
 • Budapest, XXII. kerületi önkormányzat, belterületi utak felújítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák

A 2009-es évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • Esztergom, Sped - Pack Kft. üzemcsarnok komplett út- és járdaépítési munkái
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzati útépítések és útfelújítások; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Esztergom, Kálvária utca komplett felújítása
 • Esztergom, Regiomontanus utca komplett felújítása
 • Esztergom, Julianus barát, Károlyi M. utca burkolat felújítása
 • Esztergom, Aranyhegyi 1. csomag belterületi utcák burkolat felújítása
 • Süttő, Reneszánsz utca útépítési munkái
 • Ács, CBA áruház parkoló közművekkel történő kialakítása és közúti forgalmi kapcsolatának útépítési munkái
 • Szárliget Község Önkormányzata, Árpád utca felújítása
 • Tata Város Önkormányzata, járdafelújítások
 • M6 autópálya építéséhez tartozó országos utak útépítési munkái
 • Kocs, Dózsa György utca útfelújítása
 • Budajenő, Szőlő-hegy lakópark útépítési munkák
 • M0, M1, M2, M3, M5, M7 autópályák; vízelvezető rendszerek, rézsűk, padkák fenntartása
 • Tata, Vértesszőlősi út - AVANTI töltőállomás külső út szélesítése, útcsatlakozásainak kiépítése és belső út építése
 • Szentendre - Ipari park belső útépítések
 • Esztergom, TESCO Áruház melletti buszvégállomás - aszfaltozási munkák
 • Magyar Közút Kht - lokális burkolatjavítási munkák; M1, M5, M7, M0 autópályák és autóút
 • GRÁNIT Hungária Kft. - lokális (nagyfelületű) burkolatjavítási munkák 2009.; M1, M15, M19, M1-M7, M0, M2, M3, M30, M35, M5, M7, M70 autópályák és autóutak, valamint az azokhoz kapcsolódó bevezető és elkerülő utak eseti megrendelésben meghatározott szakaszai

A 2010-es évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzati útépítések és útfelújítások; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Esztergom, Mátyás király úti kamion és autóbusz parkoló szegélyépítési és térkövezési munkái, valamint a területen lévő személygépkocsi parkoló térkövezési munkái
 • Esztergom, Temesvári és Sátorkői utca burkolat felújítási munkái
 • Esztergom, Honvédtemető utca burkolatjavítási munkái
 • Esztergom, Petőfi Sándor utca kiegészítő járdaburkolat építése
 • Fejér megyei közúthálózat nagyfelületű burkolatjavítások kivitelezési munkái
 • Pomáz, Táncsics M. utca teljes hosszának burkolat felújítási munkái
 • Scott és Csoma szélerőmű park (Nagyigmánd-Csém-Ács-Bábolna külterület) közúti csatlakozások aszfaltozási munkái
 • Fejér megyei hidak felújítási munkáinál aszfaltozási munkák végzése
 • Kecskéd, Vasút utca, Óvoda utca, Főutca (páros oldal) járda burkolat felújítási munkák, Összekötő út burkolat javítási munkák
 • Budapest XXII.ker. Tátra, Garam, Csóványos, Maros, Árkász és Bánk Bán utcák aszfaltozási munkái
 • Dorog, Richter Gedeon VGY. Gyár Nyrt. fióktelepén aszfaltozási munkák
 • Herceghalom, Petőfi Sándor utca burkolat felújítási munkái
 • Sárvár, Árpád utca aszfalt-bedolgozási munkák
 • Tata, Május 1. út - Keszthelyi u. műfüves labdarúgó pálya alépítményi munkáinak kivitelezése

A 2011-es évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • Tatabánya, ipari park; Henkel gyár parkoló és útépítése
 • Dorog, Richter Gedeon VGY. Gyár Nyrt. fióktelepén aszfaltozási munkák
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzat kezelésében lévő földutak javítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Tatabánya városi utak felújítása - marási munkák
 • Nagyfelületű burkolatjavítás az országos közúthálózaton 2011. (Komárom - Esztergom és Fejér megye) - marási munkák
 • BILK Logisztikai Zrt. telephelyén parkolóépítés
 • "Lokális burkolatjavítás/2011." az ÁAK Zrt. Nyugati Üzemeltetési Főmérnökségéhez tartozó autópálya- és autóútszakaszok lokális burkolatjavítása
 • Vértes Volán Zrt. kezelésében lévő épületek, irodák, vizesblokkok komplett felújítása

A 2012-es évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • "Lokális burkolatjavítás NYÜF/2012." az ÁAK Zrt. Nyugati Üzemeltetési Főmérnökségéhez tartozó autópálya- és autóútszakaszok lokális burkolatjavítása
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzat kezelésében lévő földutak javítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Old Lake Golf Hotel (Tata) fejlesztés, bővítés - útépítési munkák kivitelezése
 • Lajoskomárom-Dég településeken a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0004 pályázat keretében megvalósuló szennyvízberuházás elnevezésű munka csatornaépítést követő önkormányzati kezelésben lévő utak helyreállítási munkái
 • Tárnok állomás területén építendő járda kivitelezése a Főmterv 13.11.070 tervszámú Tárnok állomás buszforduló és parkoló kialakítása JÁRDAÉPÍTÉS című, 2012. szeptemberi keltezésű tervben részletezett műszaki tartalom alapján

A 2013-as évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • "Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt diósdi és tárnoki hálózatépítési munkái 2. rész LOT T, Tárnok /KEOP-1.2.0/2F/2009-0001/ projekt keretében kivitelezett szennyvízcsatorna szakaszokon a szilárd, aszfalt útburkolattal rendelkező Tárnok nagyközség Önkormányzata kezelésében, illetve a magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak végleges helyreállítási munkái
 • "Lokális burkolatjavítás NYÜF és KÜF/2013." az ÁAK Zrt. Nyugati Üzemeltetési Főmérnökségéhez tartozó autópálya- és autóútszakaszok lokális burkolatjavítása
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzat kezelésében lévő földutak javítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzat kezelésében lévő aszfaltburkolatú utak melegítéses technológiával történő kátyúzási munkái
 • 3103. j. Rákoskeresztúr-Isaszeg-Gödöllő összekötő út, 4+606 - 7+414 kmsz. közötti felújításhoz tartozó út- és vízépítési munkák
 • 1119 j. út 2+988 - 21+772 kmsz. közötti szakasz felújítási munkái

A 2014-es évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzat kezelésében lévő földutak javítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Somogy és Tolna megyei nagyfelületi javítási munkák
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. területén járda felújítási munkák
 • Úri és Jászfelsőszentgyörgy településeken szennyvízcsatorna építés utáni út-helyreállítási munkák
 • Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás szennyvízelvezetés és tisztítási projektből a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése utáni út-helyreállítási munkák
 • Perőcsény, Hegyalja és Börzsöny utcai út és vízelvezető károsodások helyreállítása
 • Perőcsény, Rákóczi utcai útkárosodások helyreállítási munkái; Dózsa-Petőfi-Hunyadi utcai út és vízelvezető károsodások helyreállítása
 • Nagybörzsöny, Rákóczi u. aszfaltozás kivitelezése
 • Pánd, útkárok helyreállítása
 • 76/4+841 km sz. Balatonszentgyörgy, vasút feletti híd teljes felújítása - részfeladatok végzése
 • 51/57+785 km sz. Tassi Kiskunsági Főcsatorna híd teljes felújítása - részfeladatok végzése
 • "Lokális burkolatjavítás NYÜF és KÜF/2013." az ÁAK Zrt. Nyugati Üzemeltetési Főmérnökségéhez tartozó autópálya- és autóútszakaszok lokális burkolatjavítása
 • Tata, autóbusz-pályaudvar burkolat felújítási munkái
 • Kisbér, Városház tér 1. sz. alatt található autóbusz-állomás térburkolatának felújítása
 • Duna Projekt 04.04. védelmi szakaszán a betorkoló vízfolyások visszatöltésezése építési munkáinak FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása tárgyú projekt KÖDU-3 projekteleme III.üteméhez (Szent László víz bal parti töltésfejlesztés a 0+000-4+735 tkm.sz.között) tartozó burkolati alap, azaz CKt készítése a 0+346,5-4+730,5 tkm.sz.között és a 0+000-4+730,5 tkm.sz.között, Váli víz bal part 0+000-2+829 tkm.sz.között és a Váli víz jobb part 0+000-4+235 tkm.sz.között aszfaltozási munkák kivitelezése a pályatartozékok nélkül
 • Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt diósdi és tárnoki hálózatépítési munkái 2. rész LOT T, Tárnok /KEOP-1.2.0/2F/2009-0001/ projekt keretében a Tárnok, Álmos utca és Tass utca, valamint Halász József u. (Dózsa Gy.-Marton út csomóponttal) és Kond utca útépítési munkáinak teljes körű kivitelezése (minden szükséges anyaggal együtt) az útburkolatba eső közmű fedlapok szintbeemelésével
 • Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt diósdi és tárnoki hálózatépítési munkái 2. rész LOT T, Tárnok /KEOP-1.2.0/2F/2009-0001/ projekt keretében kivitelezett szennyvízcsatorna szakaszokon a szilárd, aszfalt útburkolattal rendelkező Tárnok Nagyközség Önkormányzata kezelésében, illetve a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő utak végleges útépítési (úthelyreállítási) munkáinak teljes körű kivitelezése az útburkolatba eső közmű fedlapok szükség szerinti szintbeemelésével, padkaépítéssel

A 2015-ös évben elvégzett jelentősebb munkáink:

 • Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálozatának bővítése "A" rész Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu települések csatornázást követő végleges úthelyreállítási munkáinak és "B" rész Szigetmonostor - Horány, Pócsmegyer - Surány települések csatornázást követő végleges úthelyreállítási munkáinak elvégzése.
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Szélkakas utca útépítése; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat - önkormányzat kezelésében lévő földutak javítása; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Budafok - Tétény Budapest XXII. ker. területén járdaburkolatok felújítási munkái; közbeszerzési eljárás során elnyert munkák
 • Dunaszentmiklós településen Szabadság utca, Kossuth utca, Petőfi utca felújítási munkái
 • Komárom-Almásfüzítő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása - 6+424 - 7+155 tkm szelvények között új út építési és helyreállítási munkák, csatlakozások kiépítése, Bocska tóhoz vezető út helyreállítása
 • KNYKK Tatabánya, Csaba u. 19. sz. alatti, Dorog, Esztergomi u. 37. sz. alatti és Székesfehérvár, Börgöndi út 14. sz. alatti telephelyein útfelületek aszfalttal történő javítása
 • Győr, Csókás út 4. Ipari központ területén DSS gyártócsarnok bővítési munkái - aszfaltozási munkák
 • Esztergom, 1111. sz. összekötő úton a Sugár utca útcsatlakozásától a Petőfi útig és a Terézia utca teljes hosszban (66+523 km sz-ig), és a 11605. sz. esztergomi átkötés (Hősök tere) kopóréteg cseréje
 • "Nagyigmánd és Kisigmánd települések ivóvízminőség javító projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0027)" tárgyú projekt keretében elvégzett út-, és járda helyreállítási munkálatok
 • "Budapest X., Sibrik Miklós úti - MÁV és Ferihegyi repülőtérre vezető út feletti - közúti híd felújítása" projekt keretén belül út- és egyéb pályaszerkezet építés, hengerelt aszfaltréteg készítése
 • Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése "BKISZ projekt" - csatornázás IV. tender 4. és 5. részfeladata kapcsán végzendő zúzottköves útépítési munkák; Bp. XXII.ker.
 • Pápa, Kürt u. 1-2. sz. alatt parkoló kialakítása
 • Derecske város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű projektből (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080) a Derecske - csatornázási munkálatok után végzendő útépítési, út helyreállítási munkák kivitelezése